contentPageImage

Agile en Scrum: Flexibel en snel resultaat

Corporatebeeld 4

Het implementeren van software draait om het minimaliseren van projectrisico's. Traditionele projectmethoden schieten hierin vaak tekort. De Agile Scrum methodiek voorziet in deze behoefte.

Betrokkenheid

In de uitvoering van projecten is het prettig als u snel resultaat ziet. Daarnaast is voortdurende betrokkenheid en inzicht in de voortgang van het project essentieel om bij te kunnen sturen. Hiermee krijgt u direct inzicht in de laatste stand van zaken en geeft Scrum u de mogelijkheid om tijdens de uitvoering van het project, zonder grote gevolgen, wijzigingen door te voeren. Het resultaat is een flexibel, dynamisch en productief productieproces van software.

AMIS heeft zich volledig gecommitteerd aan de Agile Scrum project methodiek. Sinds 2011 zijn alle consultants van AMIS Agile gecertificeerd. Daarnaast beschikt AMIS over 2 gecertificeerde Agile Masters, 4 gecertificeerde Scrum masters en één gecertificeerde Agile Project Leader Practitioner. AMIS is actief lid van het Agile Consortium Benelux en levert de training tot gecertificeerde Agile consultant.

Scrum

AMIS heeft veel ervaring in het uitvoeren van Scrum projecten en zij heeft veel van haar klanten geholpen bij het introduceren en invoeren van Scrum in hun organisatie. Onze scrum specialisten zijn gecertificeerd Scrum Master (CSM) en beschikbaar voor inzet in projecten en als adviseur.

Wat is scrum?

Scrum is een framework / methodiek voor het Agile uitvoeren en managen van software ontwikkelprojecten. In korte sprints (iteraties van 2 tot 4 weken) wordt er door een multidisciplinair team (3 tot 7 man) werkende software opgeleverd. Uitgangspunten van Scrum zijn samenwerking, communicatie, flexibiliteit, verantwoordelijkheid en teamspirit. Door elke sprint wordt een zichtbaar, verifieerbaar en bruikbaar resultaat opgeleverd. Zo houdt het team de klant betrokken. Bij een Scrum project kunnen verwachtingen, werkwijzen en de te realiseren functionaliteiten continu worden bijgesteld, zodat de klanttevredenheid optimaal is.

De Agile teams zijn bij voorkeur gehuisvest op één locatie, liefst zelfs in één ruimte. Alle medewerkers die nodig zijn voor het project, zijn in zo'n team ondergebracht. Dit zijn in ieder geval de ontwikkelaars, testers, analisten en diegenen die het product definiëren (de productowners). De productowners zijn productmanagers, businessanalisten of andere productverantwoordelijke personen van de klant.

De belangrijkste voordelen van Scrum

  • Doordat er iedere dag een Scrum meeting plaatsvindt (de zogeheten stand-up meeting) en er doorlopend veel communicatie is, verloopt de samenwerking beter dan bij traditionele methodieken
  • Door het nauwe contact tussen de business en het ontwikkelteam kan veel sneller bijgestuurd worden en is het verwachte eindresultaat duidelijker
  • Doordat er in elke sprint werkende software opgeleverd moet worden, worden problemen sneller zichtbaar en opgelost
  • Door de nauwe samenwerking en de betere focus op resultaten is er sprake van een kortere time to market

Wat is Planning Poker

Planning Poker is ‘een best practice’ voor het schatten van complexiteit en benodigde inspanning, gebaseerd op expertschatting en consensus. Het is een simpele en leuke methode die binnen Scrum wordt gebruikt tijdens de planning sessie aan het begin van een Sprint.

Download hier onze folder over Scrum
Download hier het interview met Alan van Dam en Leon van Tegelen

Lees hier succes met Agile projecten

Lees hier een Customer Case

Vragen over Agile en Scrum?

Neem contact op met
Robbrecht van Amerongen


E-mail of bel 
06-41010286
 Robbrecht van Amerongen