rotsformatie voor een blauwe bewolkte lucht
Home architectuur agile architectuur

Agile Architectuur

Een goed doordachte architectuur bespaart geld. Het beschrijft een oplossing die goed aansluit bij wat de stakeholders verwachten. De architect zorgt hiermee voor een raamwerk waarin investeringen in IT kunnen renderen en ook toekomstvast en beheersbaar zijn.

Kenmerken van een goede architectuur zijn onder meer:

  • het toepassen van generieke componenten;
  • het voorkomen van onnodige complexiteit;
  • reductie van bouwkosten;
  • risico’s en lagere onderhoudskosten.

Wat we echter vaak zien, is dat architectuur heel theoretisch wordt benaderd. Het is vastgelegd in boekwerken en voorschriften en er worden achteraf controles uitgevoerd. Afwijkingen van de architectuur worden dan ook vaak te laat geconstateerd, wat het doorvoeren van correcties moeilijk maakt. Een praktische benadering is nodig om ontwikkelteams binnen de bestaande architectuur te laten werken Op die manier wordt er niet voor elk project een eigen versie neergezet.

Architect als spin in het web

De architect ontwerpt architectuurprincipes en componenten die de organisatiedoelen ondersteunen. Vervolgens draait de architect mee met ontwikkelteams en zorgt er samen met de ontwikkelaars voor dat ontwerpkeuzes binnen de architectuurprincipes blijven. Hij let er op dat de architectuur wordt gebruikt, bijgesteld en verrijkt met nieuwe inzichten die tijdens het project ontstaan. Hij voert ook de inhoudelijke regie. Zo komt architectuur tot leven. Het resultaat is een oplossing die in lijn is met de ontworpen architectuur.

Agile Architectuur

Conform het gedachtengoed van Agile, documenteer je alleen wat nodig is en vertaal je dit in praktische principes. Voldoende om een helder overzicht te geven en zo behapbaar dat ook ontwikkelaars en beheerders de architectuur kunnen gebruiken.

Niet werken onder architectuur, maar met Architectuur

AMIS streeft ernaar om architectuur een logisch onderdeel te maken van het dagelijks werk in IT. Geen boekwerken met richtlijnen die zo complex en veelomvattend zijn dat niemand echt de moeite neemt zich erin te verdiepen. Geen controles achteraf die slechts verwijzen naar theorie en de bestaande richtlijnen. Maar voordoen, samendoen en vervolgens zelf doen. De omstandigheden creëren waaronder iedereen wil werken met architectuur.

Wilt u meer weten over de Agile Architectuur aanpak van AMIS? Laat het ons dan weten, we nemen graag contact met u op. 

Foto van een kerktoren met een landelijke omgeving op de achtergrond

IT Architectuur

Veel IT afdelingen ondervinden de nadelen van een splitsing tussen de infrastructuur en de software oplossingen. Organisaties hebben deze gesplitst, omdat het verschillende disciplines zijn en verschillende vaardigheden vereisen. Het nadeel is dat door deze splitsing infrastructuur vaak als kostenpost wordt gezien en software als bedrijfsopbrengsten.

imgezoomde foto van mango's

Software Architectuur

De wereld wordt steeds afhankelijker van software. Daarmee worden de eisen die gesteld worden aan software ook steeds hoger. Met een goede Software Architectuur kun je software beter aan laten sluiten op de bedrijfsdoelstellingen van uw organisatie. En voldoet het beter aan de toenemende druk op de gevraagde eisen.

afbeelding van de Golden Gate Bridge

Architectuur Governance

Organisaties zijn zich steeds meer bewust van de impact die goede informatievoorziening kan hebben op hun succes. Als succesvolle organisatie begrijpt u de risico’s en weet u de voordelen van IT te benutten om daadwerkelijk concurrentievoordelen te behalen.

close up van het oog van een kikker

Second Opinion

Er zijn tal van redenen mogelijk waarom u verbeteringen door moet voeren binnen uw huidige applicatie- en infrastructuurlandschap. Natuurlijk werkt u eerst een grondige analyse uit met verschillende oplossingsrichtingen voordat u aan de slag gaat. Maar soms blijkt de impact enorm. Op dat moment kan een second opinion uitkomst bieden om de risico’s te beperken.