the golden gate bridge

Architectuur Governance

Organisaties zijn zich steeds meer bewust van de impact die goede informatievoorziening kan hebben op hun succes.

Alles onder controle

Als succesvolle organisatie begrijpt u de risico’s en weet u de voordelen van IT te benutten om daadwerkelijk concurrentievoordelen te behalen. U bent in staat om de IT strategie en bedrijfsstrategie goed op elkaar af te stemmen. U heeft een governance strategie en u heeft een governance en controle framework geïmplementeerd. Architectuur Governance is hier een onderdeel van. Het geeft u grip op het totale architectuurproces en de kwaliteit van de architectuurproducten. Ook voldoet u aan interne en externe standaarden en wetgeving en geeft u invulling aan de interne/externe verantwoordingsplicht.

De weg er naar toe

Architecten van AMIS maken gebruik van 2 hulpmiddelen:

  1. TOGAF Governance Architecture Framework om de architectuur governance organisatie, processen en informatielijnen in te richten en
  2. TOGAF Advanced Development Method (ADM) om architectuur governance uit te voeren binnen projecten.

 

Gebruikt uw organisatie al een Enterprise Governance Framework (zoals COBIT)? Bij de inrichting nemen we de aansluiting daarop expliciet mee. Dit bredere framework dekt het totale governance vraagstuk af, terwijl Architectuur Governance dat alleen doet voor het architectuur aspect.

Afbeelding van de Process Flow Control voor Architectuur Governance

Architectuur Governance wordt succesvol door, naast het invullen van de aandachtsgebieden op het bovenstaande plaatje, ook expliciet aandacht te geven aan de borging van governance binnen de Agile/SCRUM aanpak. Cruciaal hierbij is het doorlopen van de TOGAF ADM cycle in meerdere iteraties. Daarmee borgen we dat afstemming tussen de architecten onderling, tussen de architecten en de projecten en tussen de architecten en de experts (ontwikkelaars en administrators) ook daadwerkelijk plaatsvindt.

AMIS Agile en TOGAF gecertificeerd

AMIS is een gespecialiseerde Oracle partner en wordt binnen de Oracle community gezien als een autoriteit op het gebied van Oracle technologie. AMIS architecten zijn Agile en TOGAF gecertificeerd en hebben diepgaande ervaring met de Oracle producten. Hierdoor zijn onze architecten bij uitstek in staat om op een pragmatische manier invulling te geven aan Architectuur Governance. Daarbij wordt governance niet neergezet als doel, maar juist als middel om te borgen dat de architectuur daadwerkelijk bijdraagt aan de doelen van de organisatie. 

Wilt u meer weten over de AMIS aanpak van Architectuur Governance? Wij maken graag een afspraak met u.