foto van een pittoresk dorpje tussen de bomen

IT Architectuur

Veel IT afdelingen ondervinden de nadelen van een splitsing tussen de infrastructuur en de software oplossingen. Organisaties hebben deze gesplitst, omdat het verschillende disciplines zijn en verschillende vaardigheden vereisen. Het nadeel is dat door deze splitsing infrastructuur vaak als kostenpost wordt gezien en software als bedrijfsopbrengsten.

Splitsing van infrastructuur en software

De splitsing is ook sterk zichtbaar binnen de software voortbrengingsprocessen, waarbij nog altijd een strikt onderscheid wordt gemaakt tussen verandering en beheer van infrastructuur en verandering en beheer van software. Het gevolg hiervan is dat het voortbrengingsproces traag verloopt, niet efficiënt is en dat software en infrastructuur niet optimaal op elkaar zijn afgestemd.

AMIS vindt IT Architectuur een belangrijk aandachtsgebied binnen het totale IT voortbrengingsproces. Binnen dit IT voortbrengingsproces kan infrastructuur en software beter op elkaar en op de bedrijfsdoelstellingen worden afgestemd. Zo voldoet u beter aan de toenemende veranderdruk, tegen acceptabele kosten.

IT Architectuur in de hele keten

Bij AMIS vinden we dat IT Architectuur moet worden meegenomen in het totale IT voortbrengingsproces en dat deze vanuit de gehele (keten)oplossing moet worden beschouwd. Goede IT Architectuur komt in onze visie het beste tot stand bij een iteratieve manier van werken. Daarom vinden we dat de Infrastructuur Architect en de Software Architect, samen met DEVOPS onderdeel moeten zijn van het SCRUM-team. Zo borgen we dat eisen, softwareontwikkeling en IT Architectuur hand-in-hand gaan, goed op elkaar afgestemd zijn en daadwerkelijk leiden tot de gewenste resultaten.

Een Infrastructuur Architect van AMIS geeft invulling aan TOGAF producten zoals de Technische Architectuur (als onderdeel van de Project Start Architectuur (PSA)). Dit geldt voor zowel de huidige als de toekomstige situatie, inclusief de Architectuur Roadmap. We werken de Transitie Architectuur uit met een aantal architectuur alternatieven en inclusief kostenplaatjes (TCO). Zo kunt u op basis van gefundeerde informatie de juiste keuzes maken.

AMIS Agile en TOGAF gecertificeerd

Een Infrastructuur Architect van AMIS is een architect met een diepgaande kennis van de Oracle producten. Hij of zij is perfect in staat om vanuit ruime praktijkervaring de juiste vragen te stellen, de eisen boven water te krijgen en deze te vertalen naar de juiste Oracle producten. En om deze in samenhang toe te passen en daarbij de noodzakelijke principes, kaders en richtlijnen op te stellen. Een Infrastructuur Architect van AMIS is Agile, TOGAF, ArchiMate gecertificeerd en is een Oracle IT Architecture Release 3 Certified Architecture Specialist. 

Wilt u meer weten over de AMIS aanpak van IT Architectuur? Wij helpen u graag verder!