close up van een kikker

Second Opinion

De time-to-market van nieuwe diensten duurt steeds langer. De Oracle infrastructuur wordt steeds complexer. Of de Total-Cost-of-Ownership (TCO) loopt op. Er zijn tal van redenen mogelijk waarom u verbeteringen door moet voeren binnen uw huidige applicatie- en infrastructuurlandschap. Natuurlijk werkt u eerst een grondige analyse uit met verschillende oplossingsrichtingen voordat u aan de slag gaat. Maar soms blijkt de impact enorm. Op dat moment kan een second opinion uitkomst bieden om de risico’s te beperken.

AMIS staat er om bekend een onafhankelijke Oracle partner en expert te zijn op het gebied van Oracle technologie. Door deze onafhankelijke rol kunnen wij ons kritisch opstellen ten opzichte van Oracle. We ervaren dat onze klanten het vaak lastig vinden om de adviezen van Oracle (of welke andere Oracle partner dan ook) op waarde te schatten. Juist een Second opinion door AMIS maakt vaak de nuances inzichtelijk.

Praktische adviezen

Wat starten een Second Opinion door kritisch te luisteren, door te vragen en suggesties te doen. We schrijven geen uitgebreide of dikke rapporten, maar gaan pragmatisch te werk door het uitwerken van highlights en opvallende zaken. We geven adviezen vaak in de vorm van presentaties. Dit zijn praktische adviezen die op basis van scans tot stand komen en worden toegespitst op uw situatie. Samenwerking is essentieel en daarom hebben workshops en interviews hierin een centrale plek. We hanteren zowel een top-down als een bottom-up aanpak en maken gebruik van onze 'best-practices' en 'lessons learned'.

AMIS biedt een compleet pallet van second opinion dienstverlening aan op basis van scans. De reikwijdte en diepgang van deze scans is sterk context gedreven.

Onze scans

De populairste AMIS scans:

  • Oracle Infrastructuur scan
    Op basis van de best-practices en lessons learned kijken we met een frisse blik naar de gemaakte keuzes. We kijken naar verschillende aspecten, zoals: zijn de juiste producten voor de juiste doelen ingezet, wat is daarbij de argumentatie en worden de producten correct gebruikt. Met name clustering en High Availability (HA) maken een architectuur vaak complex. De vraag is of dit in alle gevallen noodzakelijk is
  • Architectuur scan
    Op basis van TOGAF best-practices en onze ervaringen op het gebied van architectuur, wordt de software architectuur tegen het licht gehouden. Dit kan zowel de huidige architectuur, toekomstige architectuur en/of een transitie architectuur zijn. We hanteren hierbij het motto ‘Keep It Simple’. Dit leidt vaak tot een efficiënte besteding van middelen. Toetsing tegen de Enterprise Architectuur en/of PSA is daarbij een randvoorwaarde.
  • Licence Sanity Check
    Klanten gebruiken vaak meer producten dan nodig is. Wij adviseren om het juist zoveel mogelijk te beperken en de producten te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn. In veel gevallen worden producten oneigenlijk gebruikt omdat ze op dat moment voorhanden waren. Dit leidt in alle gevallen tot hogere kosten, met name tijdens de beheerfase. Tijdens de scan inventariseren we welke producten gebruikt worden en of deze echt allemaal nodig zijn. Producten die niet gebruikt worden of niet nodig zijn kunt u teruggeven. Of u zet het support stop. Meer informatie