AMIS dienst Consolidatie
Home architectuur platform consolidatie

Consolidatie - Minder is meer

Het best mogelijke gebruik van beschikbare middelen, dat is hoe we bij AMIS naar consolidatie kijken. Te vaak zien we dat consolidatie slechts wordt gezien als het samenvoegen van IT-componenten of het clusteren van systemen. Deze basisstappen in consolidatie leveren u zeker voordeel op, maar kosten aan de andere kant weer geld. Als voorbeeld: een besparing op servers leidt nog al eens tot een kostentoename aan licenties, die per processor worden afgerekend.

Maatwerk

Consolidatie is maatwerk. Uw organisatie heeft een specifieke vingerafdruk van systemen, processoren, opslag, geheugen, applicaties, licenties, en zeker niet in de laatste plaats medewerkers. De centrale vragen zijn: Wat is uw doelsituatie? Wat zijn uw bedrijfsdoelstellingen? Hoe kan IT uw organisatie optimaal ondersteunen en welke eisen stelt u daaraan? Zo hoeven bijvoorbeeld niet alle systemen 24/7 beschikbaar te zijn.

Compartimenteren

Bij consolideren hoort compartimenteren, ofwel: het doorknippen van vele onderlinge afhankelijkheden. Hierdoor ontstaan kleinere eenheden die ieder op hun manier kunnen worden geoptimaliseerd. Per compartiment wordt een aanpak gekozen. De indicatoren die we daarbij hanteren zijn uw doelstellingen, zoals kostenverlaging, beheersbaarheid, beschikbaarheid en hersteltijd. De specialisten van AMIS helpen u overzicht te krijgen, te houden en de juiste beslissingen te nemen. Niet alleen op papier, maar juist in de implementatie daarna. Wij vertellen graag hoe we het zien, maar nog liever laten we zien dat het werkt.

Resultaten

AMIS heeft bij haar klanten mooie resultaten behaald met consolidatieprojecten. Opbrengsten waren onder andere een vereenvoudiging van infrastructuur, risico-reductie, kostenreductie, verhoging van flexibiliteit en verhoging van stabiliteit.

We helpen u met onze ervaring graag obstakels te overkomen en doelgericht te werken naar  een optimale inrichting van de Oracle IT-infrastructuur die u helpt steeds verder te komen.