mensen op een perron

Migratie van databases en applicatieservers

Om de paar jaar brengt Oracle een nieuwe versie van de Oracle database uit. Iedere versie kent weer verbeteringen en veranderingen. Zo is de inspanning voor het dagelijkse beheer van een Oracle 11g en 12c database beduidend lager dan voor eerdere versies. Zijn er oudere versies in gebruik binnen uw organisatie? Dan is dat al een reden om te migreren.

Waarom migreren?

Maar ook uw applicatieleveranciers stellen eisen aan de database versies die u gebruikt. Wanneer zij oudere database versies niet meer ondersteunen, zullen die uitgefaseerd moeten worden. Voor applicatieservers geldt hetzelfde. Zo ondersteunen veel applicatieleveranciers bijvoorbeeld geen OracleApplicationServer (OAS) meer. Migratie naar Weblogic is dan noodzakelijk. Overigens kunt u in dat geval uw investering in OAS licenties blijven benutten. Oracle heeft hiervoor een migratiestrategie, we kunnen u hier ook in adviseren.

Aanpak

Migraties zijn er in vele soorten en maten. Verandert bijvoorbeeld alleen de Oracle database? Of ook de hardware en/of het OS? Of wilt u juist nieuwe mogelijkheden van een nieuwe versie gaan gebruiken?

Daarom start AMIS een migratietraject altijd met een plan van aanpak en een ontwerp. Daarin beschrijven we wat de doelstellingen van de migratie zijn, welke randvoorwaarden er zijn en welke aannames er worden gedaan. We maken het ontwerp op basis van onze ‘best practices’ qua architectuur, rekening houdend met licenties en uw eisen rondom beschikbaarheid . In het ontwerp van de nieuwe situatie beschrijven we ondermeer de servers, de storage, het gebruik van eventuele opties, de backup/recovery aanpak en de licenties die u gaat gebruiken. Ook de inrichting van beheervoorzieningen (‘monitoring’) wordt benoemd. En we geven een planning af voor de migratie van de databases en de applicatieservers.

Samenwerking

Vervolgens gaan we aan de slag met de migratie van de omgevingen. Het aanpassen van de applicatieconfiguratie en het testen van de applicaties doen we bij voorkeur in nauwe samenwerking met de applicatiebeheerders en/of softwareleveranciers. Kennis van de applicaties is onontbeerlijk om dit proces efficiënt te laten verlopen.

Meer weten? We maken graag een afspraak met u.