close up van een standbeeld van een man die een bootje vasthoudt
Home architectuur platform performance tuning

Performance Tuning

Vele factoren beïnvloeden de ervaring van eindgebruikers met de ‘performance’ van applicaties. Zo is de hoeveelheid transacties en handelingen van invloed, maar vervolgens ook de wijze waarop programmatuur, middleware en database deze transacties en handelingen verwerken. Daarnaast speelt hardware een rol van betekenis, maar ook moeilijk te meten zaken als perceptie van de applicatiegebruikers moeten niet worden onderschat. (“ik heb het idee dat het steeds langzamer gaat”).

Performance kan en zal dus door heel veel zaken worden beïnvloed. Waar moet je dan beginnen wanneer je de performance van de Oracle bedrijfsapplicaties wilt tunen?

Baseline

Een belangrijke eerste stap is het objectief maken van performance. Voer een nulmeting uit om te bepalen wat de daadwerkelijke verwerkingssnelheid is op de punten die voor jouw organisatie belangrijk zijn. Voorbeelden van dergelijke punten zijn: ‘80% van de transacties moeten binnen 2 seconden verwerkt zijn’, ‘handeling x mag nooit meer dan 10 seconden duren’ en ‘batch y moet binnen 4 uur zijn afgerond, ook bij stijgende aantallen te verwerken data’.

Door het uitvoeren van de nulmeting bepaal je de baseline voor jouw organisatie. Met deze baseline kun je gaan meten wanneer performance voldoet en wanneer niet. Zo breng je focus aan. De processen die voldoen kun je laten voor wat ze zijn. Je verbeterinspanningen kun je vervolgens richten op die punten waar het verschil tussen werkelijkheid en wens of eis het grootst is.

Componenten

Een volgende stap is een check van de individuele componenten in de keten, zoals middleware, database en hardware. Laten die opvallend gedrag zien op de momenten dat de performance niet voldoet of tegen de limiet aanzit? Vaak blijkt dat juist op de koppelvlakken tussen database en applicatieserver en tussen programmatuur en database en/of applicatieserver de nodige winst te halen valt.

Aan de slag

Door diepgaande kennis van middleware, database en applicatieprogrammatuur kan AMIS u hierbij optimaal ondersteunen. Onze consultants zijn thuis in zowel Java als PL/SQL en weten hoe databases en applicatieservers in elkaar steken. Deze brede expertise zorgt ervoor dat ze over de keten heen kunnen kijken.

We helpen u graag bij het tunen van processen of het beoordelen van de performance van uw applicatielandschap. We maken hiervoor graag een afspraak.

ADF Performance Monitor

Voor applicaties die met ADF zijn gebouwd, ontwikkelde AMIS een specifieke oplossing: de ADF Performance Monitor.