Oude wachttoren tegen een blauwe bewolkte lucht
Home architectuur security

Security en informatiebeveiliging

Steeds meer Nederlandse bedrijven, gemeenten en overheden melden beveiligingsincidenten. Het is inmiddels meer regel dan uitzondering dat iemand uw bedrijf probeert te hacken. Het beveiligen van uw bedrijfsinformatie is daarom een must. Het draagt niet alleen bij aan uw bedrijfsdoelstellingen, het raakt het bestaansrecht van uw organisatie. Een informatiebeveiligingsincident geeft grote kans op reputatieschade. De overheid anticipeert hierop, en bereidt wetgeving voor die organisaties verplicht om inbreuken op IT systemen te melden. Ook op Europese schaal is soortgelijke wetgeving op handen.

Security by Design - AMIS beveiligingsstappenplan

Bij AMIS vinden we dat je informatiebeveiliging, ofwel security, in alle onderdelen van de (keten)oplossing ‘by design’ moet meenemen, in ieder project. Dit betekent dat je alle schakels tussen eindgebruiker- en backofficedata met een op elkaar afgestemde oplossing moet beveiligen. Hierbij nemen we de beschikbaarheids-, integriteits-, en vertrouwelijkheidsaspecten van informatiebeveiliging mee.

We doorlopen daarvoor de volgende stappen:

  • Opstellen van duidelijke beveiligingseisen aan de hand van uw data classificatie
  • Vaststellen welke risico’s er in de volledige keten aanwezig zijn
  • Bepalen wat we beveiligen en hoe we de beveiliging gaan inrichten
  • Vaststellen welke logging- en auditingmaatregelen er nodig zijn om snel de oorzaak van een incident te achterhalen
  • Samen bepalen hoe de toetsing van de uiteindelijke oplossing plaatsvindt

AMIS security

AMIS zet graag onze Oracle Database- en platformkennis in om u te ondersteunen bij het optimaal beveiligen en operationeel houden van uw omgeving.

Meer weten? We maken graag een afspraak met u. 

Lees ook de blog van Gertjan van het Hof over digitale transformatie en hoe uw organisatie zich kan weren tegen cyber security bedreigingen.

ingezoomde foto van een reptielenoog

Security Maturity Scan

De Security Maturity Scan is een workshop op locatie die wij voor u begeleiden. Na de workshop krijgt u een rapportage waar in staat wat de stand van zaken is op het gebied van applicatie en datasecurity in uw organisatie.

afbeelding van budhistische standbeelden

Oracle Identity and Access Management

Service gebaseerde oplossingen koppelen systemen binnen organisaties en, de laatste jaren, ook steeds meer tussen organisaties. De informatie stroomt tussen de bedrijven en systemen over de grenzen van de individuele organisatie. Maar deze oplossingen slagen alleen wanneer geregeld is wie wanneer toegang krijgt tot welke informatie en welke applicaties.