het oog van een reptiel
Home architectuur security securitymaturityscan

Security Maturity Scan

De Security Maturity Scan is een workshop op locatie die wij voor u begeleiden. Na de workshop krijgt u een rapportage waar in staat wat de stand van zaken is op het gebied van applicatie en datasecurity in uw organisatie.

Wat is uw beveiligingsniveau?

Bent u betrokken bij de digitale beveiliging van uw organisatie? Dan stelt u zichzelf ongetwijfeld de volgende vragen: hoe staat het met de Cyber Security in mijn organisatie? Zijn mijn maatregelen wel dekkend voor de activiteiten die ik uitvoer? Wat moet ik doen om beheerst op een volgend niveau van Cyber Security te komen?

Duidelijk beeld

AMIS helpt u met het vinden van de antwoorden op deze vragen. Onze security specialisten verzorgen een workshop, de Security Maturity Scan, bij u op locatie, waarin we de antwoorden in detail achterhalen. Deze Security Maturity Scan is ontwikkeld om uw huidige situatie duidelijk in beeld te brengen.

Aspecten

Tijdens de workshop besteden we aandacht aan de volgende aspecten: Bedrijfsvoering, Techniek, Toegang, Identiteit, Transacties, Gegevens, Monitoring en Configuratie management. Van elk onderdeel bepalen we wat het huidige beveiligingsniveau is en wat het gewenste beveiligingsniveau is. Zit hier een verschil in? Dan adviseren we over mogelijke maatregelen die uw organisatie op het gewenste niveau brengen.

Snelle rapportage met advies

We zorgen na de Security Maturity Scan voor een gestructureerde rapportage. In een duidelijk overzicht adviseren wij welke maatregelen u zou moeten nemen voor de volgende stap naar een betere cyber security. U ontvangt de rapportage binnen één week na de workshop.

Snelle en praktische methode

De praktijk heeft uitgewezen dat de Security Maturity Scan een snelle en praktische methode is om de huidige beveiligingsniveau vast te stellen en een roadmap te maken voor verbeteringen.

Wilt u meer weten over deze workshop en hoe die waarde gaat toevoegen aan de security van uw organisatie? Neem dan contact op met Robbrecht van Amerongen, Manager van de Security Practice bij AMIS.