houten balken in de grond van variërende lengtes in een bebost gebied

Agile en Scrum: Flexibel en snel resultaat

Het implementeren van software draait om het minimaliseren van projectrisico's. Traditionele projectmethoden schieten hierin vaak tekort. De Agile Scrum methodiek voorziet in deze behoefte.

Betrokkenheid

In de uitvoering van projecten is het prettig als u snel resultaat ziet. Daarnaast is voortdurende betrokkenheid en inzicht in de voortgang van het project essentieel om bij te kunnen sturen. Hiermee krijgt u direct inzicht in de laatste stand van zaken en geeft Scrum u de mogelijkheid om tijdens de uitvoering van het project, zonder grote gevolgen, wijzigingen door te voeren. Het resultaat is een flexibel, dynamisch en productief productieproces van software.

AMIS heeft zich volledig gecommitteerd aan de Agile Scrum project methodiek. Sinds 2011 zijn alle consultants van AMIS Agile gecertificeerd. Daarnaast beschikt AMIS over 2 gecertificeerde Agile Masters, 4 gecertificeerde Scrum masters en één gecertificeerde Agile Project Leader Practitioner. AMIS is actief lid van het Agile Consortium Benelux en levert de training tot gecertificeerde Agile consultant.

ingezoomde foto van de snelheidsmeter in een auto

Scrum

AMIS heeft veel ervaring in het uitvoeren van Scrum projecten en zij heeft veel van haar klanten geholpen bij het introduceren en invoeren van Scrum in hun organisatie. Onze scrum specialisten zijn gecertificeerd Scrum Master (CSM) en beschikbaar voor inzet in projecten en als adviseur.