een libelle die op een grasspriet landt
Home user interface modernisering UI

Modernisering van UI

Het is voor een organisatie een hele opgave om aan de verwachtingen van de klant en eindgebruiker te blijven voldoen. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. De ene handige toepassing is nog niet in gebruik of de wens voor het volgende is alweer bij de verantwoordelijke IT manager neergelegd. Vaak is al lastig genoeg om een significante wijziging door te voeren, laat staan om bijna wekelijks nieuwe functionaliteit toe te voegen.

Juiste architectuur

Daarom is het zaak om vooral de architectuur goed op orde te hebben. Hierin wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen de borging van de data, het koppelen en ontkoppelen van systemen (middleware) en de user interface voor het presenteren van de juiste informatie. Door de logica zoveel mogelijk op de database en waar nodig in de middleware te implementeren, blijft de user interface puur een presentatielaag die relatief eenvoudig aangepast kan worden naar de (nieuwe) wensen van de gebruikers. Hierdoor is het een stuk eenvoudiger om aan te haken bij de laatste trends in de markt en snel en effectief de wijzigingen ook op de productieomgeving uit te rollen.

Ontkoppelen

Wanneer je wilt moderniseren, start dan met het ontkoppelen van de gegevens, gegevensopslag en de presentatie. AMIS heeft veel ervaring in dit soort trajecten en zorgt voor een solide basis. Met deze basis kan snel en eenvoudig de gewenste user interface worden gebouwd.

Rich Server of Rich Client web technologie

AMIS ontwikkelt user interfaces met Rich Server web technologie, waar we Oracle’s Application Development Framework (ADF) voor inzetten, of met Rich Client web technologie, op basis van HTML5 en Javascript. Deze interfaces zijn gericht op onderhoudbaarheid en langdurig gebruik. Maar ze zijn ook gemaakt vanuit de gedachte dat het een volgende keer geen grote stap moet zijn ze in een nieuwe of aangepaste vorm te bouwen. Door inzet van opgedane ervaring en AMIS best practices, zorgen we ervoor dat de doorlooptijd van de implementatie een stuk korter is dan gebruikelijk.