contentPageImage

AMIS en Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Corporatebeeld 6

Ondernemen draait om het creëren van waarde. Niet alleen zakelijke en economische waarde, maar ook waarde voor de mensen waar we mee werken, onze leefomgeving, de dagelijkse bedrijfsvoering en de maatschappij waar we deel van uitmaken. Dit maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt steeds meer in de beleidskaders van AMIS meegenomen. Maar MVO is vooral ook een kwestie van doen. 

Zo faciliteert en bevordert AMIS het rijden met elektrische auto's, in Nieuwegein bieden wij gasten en medewerkers gratis laden aan via de daarvoor aanwezige laadpunten. Ook kunnen medewerkers, naast de leaseauto die vaak hybride is, zonder extra kosten gebruik maken van het openbaar vervoer. 

Door het opnieuw inrichten van ons datacenter en het steeds meer werken met oplossingen vanuit de Cloud heeft AMIS het gebruik van elektriciteit met ongeveer 30% weten te reduceren. In de zomer van 2013 heeft AMIS zonnepanelen op het dak van het kantoor in Nieuwegein geplaats. Deze zonnepanelen voorzien in ruim 20% van de jaarlijkse energie behoefte. 

Daarnaast spannen medewerkers zich ook buiten werktijd in om aan MVO bij te dragen. Zo organiseert AMIS speciale dagen waarin we helpen bij sociale- en natuurprojecten.