02-03-2017 / visieblog / André van Dalen
Gaan we terug naar de chaos van eilandautomatisering?

IT in de cloud

Een IT-landschap in de Cloud ziet er al snel uit als een lucht met schapenwolken: veel losse plukken functionaliteit, maar vaak zonder onderlinge verbinding. Gaan we terug naar de chaos van eilandautomatisering?

Cloudapplicaties worden geselecteerd vanuit een functionele behoefte, door vertegenwoordigers uit de bedrijfsvoering. Er is wel een belofte van aanwezige interfaces in deze applicaties, maar het orkestreren van de verschillende interfaces tussen al deze Cloudapplicaties is vaak niet of onvoldoende belegd. Het doet denken aan de eilandautomatisering die we jaren geleden zagen: een bonte verzameling verschillende systemen die niet of moeizaam met elkaar verbonden waren. Het resultaat van toen, en het risico van nu, kennen we: de integriteit van de informatie staat op het spel en de handmatige handelingen nemen toe.

Uitdagingen

IT kent een duidelijke cyclische structuur. Er wordt gekozen voor centralisatie of decentralisatie, server- of clientside, monolithisch of gedistribueerd. De technologische ontwikkelingen komen in elkaar steeds sneller opvolgende golven. En ontwikkeling brengt naast introductie van nieuwe mogelijkheden ook aloude uitdagingen. We moeten opletten dat we geen oude valkuilen herintroduceren.

Met de enorme keuze aan Cloud oplossingen is een nieuw coördinatiemechanisme noodzakelijk. Iedere Cloud oplossing belooft een grote mate van connectiviteit, maar ze hebben wel allemaal hun eigen structuren, formaten, autorisaties, communicatieprotocollen enzovoorts. Iedere Cloud service is weliswaar deels ‘open’ maar de complexiteit zit hem in een goed datamanagement.

In IT worden telkens nieuwe aansluitmogelijkheden geïntroduceerd, die we vervolgens weer structureren en ontkoppelen. In de Service-Oriented-Architecture (SOA) hebben we ons bekwaamd in connectivity, berichtstructuren, validatie, verrijking, transformatie, routering, versioning, autorisaties en governance. Op onze infrastructuur en onze databases besteden we aandacht aan betrouwbaarheid, beschikbaarheid en integriteit. Voor een goede integratie van cloudtoepassingen in onze bedrijfsomgevingen is het evident dat we deze mechanismen niet uit het oog verliezen.

Hoe zit het met de security van de Cloud-applicatie? Hoe veilig is de communicatie? Is er een mogelijkheid tot Single-Sign On? Waar ontstaat data, en blijft dat ook de bron voor alle gerelateerde systemen? Hoe stabiel zijn interfaces, wat gebeurt er als één van de systemen een upgrade ondergaat? Is er een centrale taxonomie van begrippen die binnen de diverse systemen worden gehanteerd? Wat gebeurt er met de synchronisatie van gegevens als één van de systemen onverhoopt crasht? Kunt u terug naar de back-up van één van uw cloud-applicaties?

 

Dit is maar een bloemlezing van de vele uitdagingen die we al langer kennen, maar sinds de stormachtige opkomst van Cloud-applicaties (SaaS) zijn deze vragen belangrijker dan ooit. Organisaties hebben hierbij namelijk zelf niet langer meer de volledige controle over hun IT-infrastructuur. Goed gebruik maken van een IT-infrastructuur waar Clouddiensten onderdeel van zijn, vragen een helder zicht op componenten en afhankelijkheden.

Kansen

Laat de bloemlezing van de vele uitdaging je zeker niet afschrikken. De vraagstukken zijn van cruciaal belang in het kader van de continuïteit van bedrijfsvoering, maar ze kunnen heel pragmatisch worden benaderd. Een goede architectuur en de juiste verbanden kunnen de lucht al behoorlijk klaren. Waar schapenwolken vriendelijk ogen maar zich ongemerkt kunnen ontwikkelen tot stevige stormen, is de ontwikkeling van IT wel degelijk te sturen. Denk goed na over uw Cloud- of hybride IT infrastructuur en laat u goed adviseren en begeleiden. Er is veel meer nodig dan een stekker om systemen goed te integreren en uw organisatie goed te ondersteunen, maar met de juiste kennis en ervaring met integratie zijn de uitdagingen goed en snel om te zetten in kansen.

Abonneren
op nieuws?