22-06-2018 / blog / Andre van Dalen
Integratie is oplossing voor inzicht in bedrijfsprocessen

Meer inzicht?

 

55% van de organisaties heeft geen actueel inzicht in de uitvoering van de bedrijfsprocessen. Dat is nogal wat! De oorzaak daarvan ligt (vaak) in de inrichting van het IT-applicatielandschap. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van het SaaS Enablement-onderzoek die we presenteerden tijdens appsconnected 2018.

 

Bedrijfsprocessen optimaliseren

In onze bedrijfsvoering zijn we eigenlijk altijd op zoek naar optimalisatie van onze werkzaamheden en de beste middelen die we daarvoor nodig hebben. Door de jaren heen is dat allemaal steeds complexer geworden. Omdat veel van het werk niet meer direct onder onze neus plaatsvindt, hebben we steeds meer behoefte aan informatie over hoe onze bedrijfsvoering ervoor staat en waar actie gewenst of noodzakelijk is. Met de introductie van Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen zo’n 25 jaar geleden,  dachten we dat het zou zorgen voor één totaaloverzicht van en -inzicht in alle bedrijfsprocessen. Nu heeft ERP ons veel gebracht, maar de grote belofte van totaalinzicht heeft het nooit waar kunnen maken.

 

Fit for Purpose

Tegenwoordig zoeken we naar applicaties en systemen die ‘fit for purpose’ zijn, ofwel toegespitst op de bedrijfsprocessen die daar behoefte aan hebben. Denk hierbij aan CRM, Servicemanagement, Maintenance, Finance, Projecten, Monitoring, Planning enz. Er is een enorm aanbod aan applicaties die geschikt zijn voor specifieke situaties, branches, afdelingen en functies. Hoewel het heel mooi is dat deze applicaties de benodigde functionaliteit bieden, introduceren ze meteen ook een nieuwe uitdaging: Hoe zorg je ervoor dat de juiste informatie beschikbaar is en wordt gedeeld in en tussen de verschillende applicaties die worden gebruikt in uw bedrijf? Informatie-uitwisseling tussen systemen vindt veelal maar mondjesmaat plaats, is vaak handmatig of batch georiënteerd of is zelfs, schrikbarend genoeg, afwezig. 

 

Inzicht zorgt voor de juiste keuzes

Resultaatarm

Het effect hiervan is een IT-landschap dat functioneel rijk maar tegelijkertijd resultaatarm is. Om dit op te lossen, worden er verschillende koppelingen gelegd tussen de gebruikte applicaties. Ik spreek vaak met organisaties die constateren dat ze daarmee niet verder komen want het grote nadeel van de diversiteit aan gebruikte applicaties, is dat men nu met veel verschillende leveranciers van doen heeft. En die leveranciers hebben allemaal heel veel kennis van de eigen applicatie, maar niet van die van de anderen. Het maken van koppelingen is daardoor een uitdaging.

 

Integratie is de oplossing

Een groot deel van de gesprekken die ik met organisaties voer, gaat over integratie van applicaties. Er zijn gelukkig volop mogelijkheden en methodes om informatie goed door de systemen van de organisatie te laten stromen. Maar dit vraagt wel om een gedegen en heldere integratie-architectuur. Zo moet je goed nadenken over welk systeem welke informatie nodig heeft of kan bieden. En hoe zit het met de distributie van die informatie: Moet dit 1:1 gebeuren, op aanvraag, via push of via publicatie? Een gedegen integratieplatform maakt uitwisseling van gegevens binnen en buiten uw organisatie mogelijk, eenduidig, beschikbaar en veilig. Dat is echt geen ‘rocket science’, maar het is wel een vak!

 

Hoort u bij de 55% van de organisaties die geen actueel inzicht heeft in de uitvoering van de bedrijfsprocessen? Is er bij u ook winst te halen door het eenduidig vastleggen en delen van informatie en door te stoppen met (fout) overtypen? Wilt u ook niet meer verschillende systemen raadplegen om inzicht te krijgen in waar u staat of om actiegerichte informatie te verkrijgen wanneer u dat nodig heeft? Ik ga graag met u in gesprek over hoe u integratie kunt inzetten om het professionele leven een stuk inzichtelijker te maken.

 

 

André van Dalen
Meer weten over hoe integratie zorgt voor inzicht? Bel André van Dalen 06 46 32 41 00
Wilt u weten hoe uw organisatie het doet op het gebied van SaaS Enablement ten opzicht van andere organisaties? Doe dan mee aan de AMIS benchmark SaaS Enablement.
Naar het onderzoek
Abonneren
op nieuws?