Event - 20 september 2018

Monitoring met Prometheus en Grafana

Monitoring is een belangrijk middel om het correct functioneren van een runtime-omgeving vast te stellen. Reageert de applicatie snel genoeg, is een functie nog beschikbaar, hoe staat het met de gezondheid van een server of de ruimte op een storage component? Monitoring is het proces van verzamelen, verwerken en interpreteren van runtime metrics van applicatie-, platform- en infra-componenten. Monitoring geeft inzicht in huidige status, recente geschiedenis en trends met als doel in te grijpen, bij te sturen en te analyseren. 

 

In deze SIG spreken we over monitoring: waarom doe je het en hoe zou je het willen aanpakken? Welke middelen zijn daarvoor nodig? Vervolgens krijg je een demonstratie van allereerst Prometheus (voor monitoring) en vervolgens Grafana (voor het visualiseren van monitoring-data in dashboards). Daarna volgt een hands-on workshop waarin je de kans hebt zelf deze tools uit te proberen. 

 

PromEtheus

Prometheus (van de Cloud Native Compute Foundation) is een populair open source tool voor monitoring. Prometheus schraapt periodiek metrics uit allerlei componenten, verzamelt deze in een centrale data store, ontsluit deze voor afnemers en doet continu controles tegen geconfigureerde condities die bij overschrijding tot alerts leiden. Prometheus is de de-facto standaard voor monitoring van containers op het Kubernetes-platform en voor veel microservice-implementaties. In het Prometheus ecosysteem zijn voorzieningen beschikbaar voor het verzamelen van metrics uit een groot aantal technologieën en producten.  

Grafana

Grafana is een open source tool voor het creëren van dashboards. Grafana kan met allerlei data sources werken waarvan Prometheus er eentje is. De combinatie Prometheus en Grafana wordt veel toegepast. Grafana wordt gebruikt om een dashboard te maken waarin niet alleen Prometheus data op visueel aantrekkelijke wijze wordt getoond, maar dat ook goed kan dienen als startpunt voor een (root cause) analyse als er een probleem is geconstateerd bijvoorbeeld door de DevOps engineer die een geautomatiseerde notificatie heeft ontvangen van het Prometheus alert-mechanisme.  

Wat ga je doen?

In de workshop ga je aan de slag met Prometheus. Na de installatie ga je de monitoring van enkele componenten inrichten. De verzamelde data bekijk en analyseer je. Je configureert een alert-conditie en je stelt vast dat het alert wordt getriggerd. Vervolgens gebruik je Grafana om met die verzamelde data ook een dashboard met meerdere visualisaties in te richten.  

 

Aan het eind van deze sessie hebben deelnemers een gemeenschappelijk beeld van het belang en de rol van monitoring. Ook is voor deelnemers duidelijk wat Prometheus is, waar het voor gebruikt kan worden en hoe het zich verhoudt tot andere tools die voor beheeractiviteiten worden ingezet. De toepassing van Grafana in aanvulling op Prometheus is eveneens duidelijk.  

Voorbereiding

Neem je laptop mee en zorg dat daarop VirtualBox en Vagrant zijn geïnstalleerd. Zie https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads en https://www.vagrantup.com/downloads.html . 

 

Prometheus - https://prometheus.io/  

Grafana - https://grafana.com/  

 

 

Aanmelden

Wil je bij deze kennissessie op 20 september aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar marketing@amis.nl met de vermelding 'Aanmelding kennissessie 20 september'.  Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

Wij zorgen voor het diner. Heb je dieetwensen? Geef dat dan aan in de mail. Ken je iemand voor wie deze avond ook interessant is? Dan is diegene natuurlijk ook van harte welkom. Laat diegene zich wel even zelf aanmelden in verband met de catering en het totaal aantal beschikbare plekken voor deze sessie.

 

Programma

Donderdag 20 september 2018 van 17:00 tot 21:00 uur

Locatie: Edisonbaan 15, Nieuwegein

 

Spreker: Lucas Jellema

 

Doelgroep: DevOps professionals (Applicatie- en Platform-Ontwikkelaars en -Beheerders) 

 

Abonneren
op nieuws?