30-04-2020 / Know-why-weekly /
Van know-how naar know-why

Focus op resultaat: de essentie van onderlinge samenhang en de performance van informatieverkeer in IT-systemen

“Know why to use knowhow”

De bovenstaande quote is de essentie van mijn blogserie. Deze week ga ik het hebben over een aanpak die je kan helpen om 'eyes on the prize' te houden (focus op resultaat) en een onderzoek naar de performance van informatie-uitwisseling die specifiek gericht is op hoge gelijktijdige volumes of hoge volumes met een minder parallel karakter. Tot slot zal ik een update geven over ons mooie IoT project in de energiesector. 

Zachman framework 

Het ‘zachman famework’ is een ideale tool die gebruikt kan worden om inzicht te krijgen bij het plannen, beoordelen, het uitdagen en het beoordelen van projecten. Mijn collega Chris gaat hier in zijn artikel dieper op in. De basis voor deze tool ligt in het inzichtelijk maken van de context waarbinnen een project of activiteit wordt uitgevoerd. Een beter begrip van de doelen én de omgevingsfactoren waarmee impliciet of expliciet rekening gehouden moet worden is een uitstekende manier om ‘verkokering’ van het blikveld te voorkomen. We worden tenslotte nog regelmatig geconfronteerd met zelfsturende teams die één doel nastreven, zonder zich bewust te zijn van andere teams of projecten die zich in hetzelfde speelveld bevinden. ‘Agile’ werken, bijvoorbeeld in een zelfsturend SCRUM-team heeft veel voordelen. Een business- en architectuurperspectief zijn noodzakelijke voorwaarden om toegevoegde waarde en onderlinge samenhang te kunnen waarborgen. Het ‘Zachman framework’ is een uitstekende tool om deze doelen inzichtelijk te maken.

“Een business- en architectuurperspectief zijn noodzakelijke voorwaarden om toegevoegde waarde en onderlinge samenhang te kunnen waarborgen”

Performance benchmark van informatieverkeer

Collega Maarten heeft het in zijn artikel over het niet-functionele gedrag van asynchrone non-blocking stacks. Een mond vol, maar prima uit te leggen door de metafoor over een loket: “Asynchrone communicatie kenmerkt zich door loskoppeling van vraag en antwoord, de non-blocking variant daarbovenop als een hoeveelheid loketten”. Direct na de ‘hand-over’ van de lokettist, wordt de rij niet geblokkeerd en kan het loket de volgende klant afhandelen. Bij het ontvangen van een antwoord, zoekt de lokettist de aanvrager opnieuw op. Op deze manier kunnen grote hoeveelheden parallelle informatievragen snel worden afgehandeld. Traditioneel heb je het risico van lange rijen voor de loketten als de afhandeling in de achtergrond langer duurt. In ons onderzoek vergelijken we de omslagpunten van deze methodes om de juiste keuzes te kunnen maken bij het type informatieverkeer in IT-systemen. Tussen de userinterface en de achterliggende systemen, of tussen bedrijfssystemen onderling. De afhandeling van pin-transacties vraagt nu eenmaal een andere benadering dan de verwerking van bankmutaties. Beide hoge volumes, de verwachtingen t.a.v. wachttijden zijn echt anders. Deze zijn duidelijk, maar waar ligt het omslagpunt? Maarten doet regelmatig fundamenteel onderzoek naar deze vraag. 

“Asynchrone communicatie kenmerkt zich door loskoppeling van vraag en antwoord, de non-blocking variant daarbovenop als een hoeveelheid loketten”

AMIS bouwt IoT-platform voor energiesector

AMIS Conclusion is een belangrijke schakel in een programma dat meebouwt aan de energietransitie in Nederland en tegelijkertijd een bijdrage levert aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf. Dat doen we door moderne IT- en energietechnologie te integreren. Collega Frank heeft onlangs een interview gegeven waarin hij meer verteld over het doel, de aanpak, de samenhang en de uitdagingen waarmee hij te maken heeft met de inzet van Azure Cloud services. Lees hier het volledige interview. 

André van Dalen
Een ding is zeker. Er kan meer dan u denkt. Wat dat voor uw organisatie kan betekenen vertel ik u graag tijdens een verhelderend gesprek. Bel mij gerust voor een vrijblijvende afspraak. Bel André van Dalen 06 46 32 41 00
Abonneren
op nieuws?