29-10-2020 / blog / Maxime Janssen
Een ‘kijkje' achter de schermen: platform- en applicatie-architectuur

Digitalisering bij Gezondheidsdienst voor Dieren

Maxime Janssen, Solution Architect bij AMIS, is nauw betrokken bij de digitalisering van verschillende bedrijfsprocessen bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Met 22 duizend aangesloten veehouders, dierenartsen en 5 miljoen labtesten per jaar, is het één van de grootste diergezondheidslaboratoria ter wereld. Maxime geeft ons een 'kijkje' achter de schermen op het gebied van platform- en applicatie-architectuur

 

Automatiseren en integreren

AMIS is inmiddels een decennium actief betrokken bij de IT van de GD. De focus ligt voornamelijk op het optimaliseren van de keten van laboratoriumaanvragen tot en met uitslagen. Deze processen zijn inmiddels volledig geautomatiseerd. Het zijn complexe processen omdat het integraties zijn van volledige bedrijfsketens. De informatie-uitwisseling binnen en buiten de GD verloopt via een intelligent koppelvlak met SaaS, maatwerk en standaardoplossingen. De 'spin in het web' voor digitale verwerking van vee-gegevens. AMIS integreert hiervoor een divers applicatielandschap waarbij gebruik wordt gemaakt van Oracle Service Bus en Oracle SOA Suite.

Van oud naar nieuw

“Momenteel ben ik bezig met projecten waarbij nieuwe functionaliteiten van klanten worden ontwikkeld en stuur ik op welke wijze de technologie wordt geoptimaliseerd. Daarnaast lopen er diverse migratietrajecten om processen van de oude systemen over te zetten naar nieuwe systemen en processen. Diverse PoC’s (Proof of Concept) worden uitgevoerd om te onderzoeken hoe de GD voordeel kan halen uit nieuwe technologie”

 

Blijven groeien

De manier waarop de integratie naar bijvoorbeeld de huidige webportal voor klanten is vormgegeven, heeft jaren uitstekend gewerkt. De data wordt met behulp van OSB-services uit de databases opgehaald en zo beschikbaar gemaakt voor front-end. Echter, de hoeveelheid data van gebruikers neemt toe en de rechten en machtigingen die getoetst moeten worden zijn steeds uitgebreider. Hierdoor wordt de complexiteit van de vragen te groot en naderen we de grenzen van deze architectuur. Wanneer de gebruiker een ‘query’ via de webportal aanmaakt, wordt in de OSB-service alle informatie bij elkaar gevoegd vanuit verschillende bronsystemen om de informatie te kunnen tonen op websites.

 

Dit proces is gericht op het moment van de vraag. Op het moment dat een gebruiker een webpagina opent, stelt de webclient via een service een vraag en wordt er op dat moment door de OSB data verzameld en als een pakket aan het front-end aangeboden. Hoe meer data hierbij vrijkomt, hoe moeilijker het machtigen is en hoe meer het proces wordt vertraagd.

“Hoe meer data hierbij vrijkomt, hoe moeilijker het machtigen is en hoe meer het proces wordt vertraagd”

Nieuwe front-end architectuur

Op dit moment werken we aan een PoC om een nieuwe architectuur te realiseren. Bij de nieuwe architectuur wordt zoveel mogelijk data vooraf klaargezet, waardoor het moment van de aanvraag wordt beperkt. Een gerichte front-end dossierdatabase, die zo is ingericht dat antwoorden op (standaard) vragen klaarstaan, zorgt voor een snelle beantwoording op vragen afkomstig uit een applicatie.

“Een gerichte front-end dossierdatabase, die zo is ingericht dat antwoorden op (standaard) vragen klaarstaan, zorgt voor een snelle beantwoording op vragen afkomstig uit een applicatie”

Change Data Capture

“We streven ernaar om op het moment waarop de brondata wordt gewijzigd, ook alle dossiers van de mogelijke afnemers worden bijgewerkt. Het zwaartepunt van de dataverwerking verschuift daardoor van het moment de vraag naar het moment dat de data beschikbaar komt in de bronsystemen. Kafka-connectors worden ingezet om verschillende gebeurtenissen uit de brondata te achterhalen. Dit biedt de mogelijkheid om een wijziging te publiceren en te pushen, waarop afnemers direct reageren.” 

 

Streaming Data

“We hebben onderzocht hoe we de data snel in een (voor de afnemende systemen) passende vorm kunnen aanbieden zodat eindgebruikers de gegevens sneller in handen hebben en dat we met event streaming een architectuur hebben ontworpen die daar invulling aangeeft.  Door event streaming zijn er veel meer mogelijkheden om systemen onafhankelijk van elkaar te laten opereren. Uiteindelijk wordt de tijdsdruk weggehaald van het moment waarop de data nodig is. De data moet dan al zoveel mogelijk klaarstaan om direct een vraag te kunnen beantwoorden.”

Werken aan de toekomst

Het meest unieke van deze PoC is dat er een nieuwe integratiemethodiek binnen het landschap wordt getest. Als deze PoC slaagt, kan het breder worden ingezet om op lange termijn een groot deel van het landschap volledig om te zetten naar event gedreven integraties. Ook leveren steeds meer applicaties standaard API’s (interfaces) die datawijzigingen als events aanbieden. Dat maakt het goed mogelijk om te handelen op het moment dat datawijzigingen worden doorgevoerd, zonder een harde aanroep naar die applicatie te hoeven doen. 

 

"Ondertussen zijn we al meer dan tien jaar actief met het realiseren van vooruitstrevende IT-projecten bij de GD. Daarnaast houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om ervoor te zorgen dat applicaties niet verouderen en 'legacy' worden.

"Daarnaast houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om ervoor te zorgen dat applicaties niet verouderen en 'legacy' worden"
GD big2 111925624812

Over Royal GD - Gezondheidsdienst voor Dieren

De Gezondheidsdienst voor Dieren is opgericht in 1919 en werkt dus al meer dan honderd jaar aan diergezondheid in het belang van dier, dierhouder en samenleving. Ze beschikken over een state-of-the-art veterinaire laboratorium in Deventer dat wereldwijd geldt als één van de modernste en grootste. Hier worden jaarlijks bijna vijf miljoen laboratoriumbepalingen uitgevoerd voor o.a. dierenartsen en bedrijven in de landbouw. De diergezondheid, voedselveiligheid en de gezondheid van mensen is hiervan in toenemende mate afhankelijk. Juiste en tijdige informatie is voor de bedrijfsvoering van vele bedrijven essentieel en het platform om deze informatie beschikbaar te maken. voor deze afnemers moet kunnen meegroeien in volume, functionaliteit en alle daaraan te stellen beschikbaarheidseisen. Dit vereiste een aanpassing/refactoring van het huidige integratieplatform. 

Ise Douwes
Eenvoud in complexe IT?
Ik ga graag met je in gesprek.
Bel Ise Douwes +31 654 72 09 72
Abonneren
op nieuws?