20-12-2018 / nieuws /
ISAE 3402 type II-certificering

We zijn geslaagd!

Het is voor Conclusion een heel goed jaar geweest als het om onze ‘kwaliteit’ gaat. We hebben verschillende certificeringen verlengd en nieuwe certificeringstrajecten afgerond. Als AMIS zijn we het meest trots op de implementatie en certificering van ISAE 3402 type II. 

Wat houdt dit precies in?

De ISAE 3402-verklaring is geen norm of een kwaliteitsmanagementsysteem zoals ISO 27001, maar een internationaal erkende accountantsverklaring, een standaard voor outsourcing. Bij outsourcing gaat het om vertrouwen. De processen die uitbesteed zijn aan een IT-dienstverlener kunnen invloed hebben op de financiële en operationele processen van de klant, die op hun beurt weer invloed kunnen hebben op de jaarrekening van de klant. De IT-dienstverlener moet daarom kunnen aantonen dat hij ‘in control is’. Dat wil zeggen, dat hij deze processen beheerst. ISAE 3402 geeft inzicht in de interne beheersing en borgt dat risico's beheerst worden.

 

In het eerste kwartaal van 2018 zijn we, onder begeleiding van Risklane/ Conclude, gestart met de implementatie. Aan de hand van interviews met de procesverantwoordelijken, kwamen we per proces tot een set van te implementeren beheersingsdoelstellingen en -maatregelen. 

In het tweede kwartaal is de testperiode (de periode waarover geaudit wordt) ingegaan en in het derde en vierde kwartaal hebben de auditrondes plaatsgevonden.

 

Bij een type II-verklaring velt de auditor een oordeel over de werking van de beheersings­maatregelen gedurende een periode van minimaal 6 maanden. Tijdens zo’n audit wordt alles overhoop gehaald en wordt vastgesteld of de medewerkers conform opzet en bestaan werken. Een heel traject voor alle betrokkenen, maar het was het waard. Op 14 december hebben wij de definitieve ISAE 3402 Type II-rapportage inclusief assurance rapport conform de standaard 3402 ontvangen.