De Rechtspraak

Kwaliteit en Innovatie binnen De Rechtspraak

Irene Tiepel, adjunct-directeur bij spir-it, is in april 2016 geïnterviewd voor het jubileummagazine ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van AMIS. Spir-it is de organisatie die voor alle IT-processen binnen de Rechtspraak verantwoordelijk is.

“Op dit moment loopt er een groot programma binnen de Rechtspraak: Kwaliteit En Innovatie, kortweg KEI. De Rechtspraak wil een modern bedrijf zijn, snel zijn diensten kunnen leveren, toegankelijk en transparant zijn voor alle gebruikers en daarin ook zijn deskundigheid laten zien,” licht Irene Tiepel toe.

 

IJZERERTS

“Het streven is niet om digitaal recht te spreken. De rechter bepaalt welke informatie hij nodig heeft voor een goede afweging. Sommige zaken vereisen veel onderzoek, veel getuigenverhoren en vergelijkbare jurisprudentie bestuderen. Het komt de snelheid ten goede als dat allemaal digitaal wordt vastgelegd en misschien zelfs digitaal wordt aangemaakt. Er zijn proeven gedaan met spraakherkenning. Zolang de computer het woord ‘eiseres’ verbastert tot ‘ijzererts’, kunnen we daar nu nog niet veel mee, maar dat kan heel snel veranderen.”

 

BEGIN GEMAKKELIJK

“Binnen het programma KEI verzorgt spir-it de IT-component. Er spelen ook andere processen een rol: een wetgevingstraject en organisatieveranderingsprocessen. Die nemen we voor kennisgeving aan, maar als daardoor de IT-behoefte verandert, komen we wel in actie. De rechtspraak kent drie stromen: civielrecht, bestuursrecht en strafrecht. Bestuursrecht was de gemakkelijkste om mee te beginnen, want daar is geen wetswijziging voor nodig. En daarbinnen dan asielrecht en vreemdelingenbewaring, want daar werken we met één vaste partner: de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst). Wij vertalen hun processen naar een digitaal traject. We willen daarvoor modules ontwikkelen die straks ook geschikt zijn voor andere processen binnen de bestuursrechtkolom, voor civielrecht en misschien zelfs binnen het strafrecht.”

 

SERVICE ORIENTED ARCHITECTURE

“We komen uit een situatie waarin voor elke rechtspraaksector een eigen ‘silo’ was ontwikkeld met een volledige applicatie met veel verschillende technologieën en methodes. Dat was niet erg wendbaar, want als je iets moest wijzigen, moest meteen de hele applicatie eraan geloven. Bovendien zitten er in elke silo modules met een vergelijkbare functionaliteit. We hebben die silo’s afgebroken tot losse modules die we naar behoeven kunnen koppelen in een Service Oriented Architecture. Als je nu iets moet wijzigen, hoef je alleen maar de betreffende module aan te passen. Je hoeft geen dingen dubbel te doen, wat voor ons als spir-it ook efficiency garandeert. We hebben alles gestandaardiseerd op Microsoft aan de front-end-kant en Oracle aan de back-end-kant. Dat vergroot de beheersbaarheid enorm.”

“We hebben silo’s afgebroken tot losse modules die we naar behoeven kunnen koppelen in een Service Oriented Architecture.”

MEE-ADEMEN

“In 2011 begonnen we met die servicegeoriënteerde architectuur. Toen maakten we de keuzes: wat doe je met Microsoft en wat met Oracle? AMIS kwam in beeld als een van de partners op het gebied van Oracle. Met hen hebben we dat hele landschap vanaf het begin ontwikkeld. Zeker in het begin hebben we sterk geleund op externe partijen, omdat de kennis intern nog onvoldoende aanwezig was. Uiteindelijk wil je de kernteams en sleutelfiguren echter in eigen huis. Die kun je aanvullen met externen, zodat de capaciteit van je organisatie mee-ademt met de hoeveelheid projecten die je doet. AMIS heeft de vereiste kennis via een aantal sessies goed op die sleutelfiguren overgebracht. En nog steeds ondersteunt een aantal consultants van AMIS ons bij de realisatie.”

 

MET EN VOOR VEEL PARTIJEN

“Wij denken als spir-it voortdurend: wat heeft een rechter hieraan, een juridisch medewerker of een advocaat? Want wij werken hier voor de hele keten: voor het personeel van onze organisatie én voor mensen daarbuiten. We werken met en voor veel verschillende partijen. Die moeten zowel de voordelen van onze systemen inzien als er gemakkelijk mee kunnen werken. En omdat het vaak gevoelige informatie is, zijn naast gebruikers-vriendelijkheid ook privacy en cybersecurity hier sleutelbegrippen. Zo hebben we een advocatenplatform gebouwd, waarop een advocaat met zijn advocatenpas kan inloggen, en dan ziet hij zijn zaken: wanneer ze op de rol staan, welke partijen erbij betrokken zijn, en dat zijn we steeds met allerlei functionaliteiten verder aan het uitbouwen. Straks is het ook mogelijk om als burger een aantal zaken digitaal via Rechtspraak.nl te starten.”

 

STAP VOOR STAP NAAR JE DOEL

“We ontwikkelen onze systemen niet in één keer, maar in sprints van twee weken. Aan het eind daarvan kunnen we meestal weer een functionaliteit toevoegen. Je ziet steeds resultaat en dat houdt de vaart erin. Je krijgt ook snel feedback, zodat je kunt beoordelen of iets werkt zoals we hadden verwacht. We zitten dicht bij het primaire proces van de Rechtspraak: dat zorgt voor een grote betrokkenheid van ons team.”