Gezondheidsdienst voor Dieren

AMIS zet SaaS Enablement in voor digitalisering processen Gezondheidsdienst

OPTIMALISEREN VAN PROCESSEN

Hoe zorgt een Gezondheidsdienst voor Dieren ervoor dat de keten van gezondheidsanalyse voor veehouder, dierenarts en de gezondheidsdienst optimaal wordt ingericht? Zodanig dat uitkomsten snel en eenduidig beschikbaar zijn, tegen zo laag mogelijke kosten?

CONFORM PDC

Gezondheidsdienst voor Dieren werkt in het kader van de verbeteringen in de keten van diergezondheid, aan de rationalisatie, versnelling en vereenvoudiging van gezondheidsanalyse in het laboratorium. Digitaal inschrijven bij monstername en gewenste analyse conform een vast productdienstencatalogus (PDC), leidt tot snellere verwerking na ontvangst van het monster in het laboratorium. De gewenste onderzoeken en eventuele vervolgonderzoeken worden vastgelegd vanuit de gestandaardiseerde PDC. De informatievoorziening en verwerking in de backoffice is gekoppeld aan de digitale inschrijving. De uitslagen worden digitaal verstrekt en worden opgenomen in VeeOnline, hét portaal voor diergezondheid.

 

BELANGRIJKSTE PROJECTDOELSTELLINGEN 

De belangrijkste interne projectdoelstellingen om de ketenoptimalisatie te bereiken zijn: 

  • het uniformeren en vereenvoudigen van de bedrijfsprocessen; 
  • het digitaliseren van de bedrijfsvoering; 
  • het implementeren van nieuwe en vereenvoudigde bedrijfsapplicaties, gebaseerd op de gedefinieerde en gedigitaliseerde bedrijfsprocessen.

SaAS Enablement

Om informatie-uitwisseling binnen en buiten de gezondheidsdienst via een intelligent koppelvlak te creëren, zetten we SaaS Enablement in. Daarmee zorgen we voor een gecontroleerde, succesvolle integratie van SaaS en alle andere standaardoplossingen bij de Gezondheidsdienst. Als basis hiervoor is een Service Oriented Architectuur gekozen. De Oracle SOA Suite vormt daarin de kern. De Oracle SOA Suite regisseert het digitaal inschrijven, de monsterontvangst, de voeding van het ERP-systeem in verschillende processtappen, de aansturing van het Laboratorium Management Systeem en de rapportage via de rapportagesoftware en VeeOnline. Daarmee is de SOA Suite de spin in het web in de best-of-breed en multi-vendor architectuur van de gezondheidsdienst. 

RESULTAAT 

Het laboratorium van de gezondheidsdienst is voor Klinische Chemie overgegaan op de nieuwe werkwijze. Het resultaat is dat er een besparing in menskracht is gerealiseerd, het proces is transparanter en inzichtelijker geworden, de informatievoorziening naar veehouder en dierenarts is verbeterd en er is een nog hogere kwaliteit van dienstverlening door standaardisatie en reductie van informatieverlies door handgeschreven notities.

André van Dalen
Een ding is zeker.
Er kan meer dan je denkt.
Weten hoe?
Bel André van Dalen 06 46 32 41 00
Abonneren
op nieuws?