Vervoersbedrijf

Een ODA in een vervoersbedrijf

Het in gebruik nemen van de Oracle Database Appliance (ODA) bij een groot regionaal vervoersbedrijf* heeft er voor gezorgd dat de applicaties op een gestandaardiseerd, vereenvoudigd en betrouwbaar platform terecht zijn gekomen. Dat maakte het beheer hiervan aanzienlijk makkelijker. Bovendien is de performance verhoogd.

 

Het vervoersbedrijf heeft AMIS gevraagd een stabiel, voorspelbaar en beheersbaar Oracle platform in te richten dat op termijn geoutsourced kan worden. Twee andere eisen waren lagere beheerlasten en scheiding van beheer en licenties van de test- en acceptatieomgeving. Uiteindelijk bleek dat de ODA de beste oplossing was. Hoe kwam het vervoersbedrijf tot die conclusie?

Aanpak

AMIS heeft samen met het vervoersbedrijf enkele technische speerpunten benoemd, waaronder hoge beschikbaarheid, controle over licentiekosten en stabiliteit in beheer. Aan de hand daarvan zijn de volgende acties opgesteld:

  • Standaardisatie van de softwareversies  (maximaal 2 versies, 11G en 12C)
  • Vervangen van complexe Oracle geclusterde (RAC) installatie naar een Oracle DataGuard oplossing
  • Een ander besturingssysteem: van Windows naar Oracle Linux
  • Gebruik van Engineered System: simpeler, beheersbaarder, betrouwbaarder

 

De Oracle Database Appliance (ODA) bleek het meest geschikt voor al deze acties. Er is een configuratie neergezet met 2 ODA’s: 1 in elk rekencentrum van het vervoersbedrijf.

Welk resultaat leverden de ODA’s op?

De ODA’s leveren besparingen op voor het vervoersbedrijf. Het ODA platform heeft ervoor gezorgd dat de complexiteit is afgenomen en de performance sterk is verbeterd door de aantoonbare snellere hardware. Ook is de licentie opzet volledig inzichtelijk gemaakt en effectiever ingezet. 

 

*omdat dit bedrijf onder categorie 1 van terrorismegevoelige bedrijven valt, mag deze case uitsluitend anoniem gepubliceerd worden.

Abonneren
op nieuws?