Ontwerp van User Interface

AMIS hanteert bij het ontwerpen van een User Interface een dynamische proces aanpak, waarin we iteratief het ontwerp van een nieuw product opbouwen vanaf eerste visie tot een compleet ontwerp.

 

Hoe doen wij dat?

Het User eXperience (UX) proces kan geïntegreerd worden in diverse software ontwikkelmodellen, zoals Scrum en waterval. Maar een Agile vorm past het best. Veel UX werk vindt plaats voordat requirements worden opgesteld, om te zorgen dat deze een reflectie zijn van het product dat voor alle stakeholders, met name eindgebruikers, toegevoegde waarde biedt. Hiervoor test het team eerste versies van requirements met alle stakeholders voordat er groen licht gegeven wordt voor vervolg van het project.

 

Nadat requirements zijn opgesteld en geverifieerd, zal de UX Designer het interactie ontwerp en visuele ontwerp van het software product uitwerken. De UX Designer is ook tijdens het ontwikkelproces nauw verbonden met het ontwikkelteam, en heeft de taak om te zorgen dat de originele visie van de gebruikerservaring gewaarborgd wordt in het afgeronde product. Om dit te bewerkstelligen is hij gedurende het project bezig om functies van het product te prototypen en deze te testen met gebruikers en andere stakeholders. Waar nodig, kan hij met de resulterende data het ontwikkelteam bijsturen.

 Wilt u meer weten over het ontwerp van User Interfaces?
Bel Björn Raaijmakers
06 34 65 91 37