Zonder platform geen werkende applicatie

Het IT-platform is een combinatie van hard- en software en is het fundament waarop al uw applicaties en diensten draaien. De inrichting ervan is (mede) bepalend voor het succes van uw applicaties.

 

De toegenomen vraag naar beschikbaarheid en flexibiliteit, en de veelvoud aan (standaard) applicaties, zijn maar een paar van de redenen waardoor de druk op het platform is toegenomen. Ook de vraagstukken rondom het wel, niet of gedeeltelijk naar de cloud gaan, dragen hier aan bij.

 

De ideale inrichting van een IT-platform is sterk afhankelijk van de context. Wat is er al aan infrastructuur? Hoe kan dat samenwerken met nieuwe componenten? Welke kennis is er in huis? Welk budget is er om de doelen van de organisatie te realiseren? En nog veel belangrijker: wat zijn de business doelstellingen op de korte en de langere termijn?

De AMIS-aanpaK

AMIS adviseert u over de infrastructuur die het beste past bij uw doelstellingen. We kijken daarbij verder dan alleen de techniek. Hoe past deze infrastructuur in de bestaande organisatieprocessen? Welke processen moeten aangepast worden als u er voor kiest (gedeeltelijk) over te gaan naar de cloud? Hoe ziet het beheer eruit als de nieuwe, door de leverancier ondersteunde infrastructuur is ingericht? Aan de hand van een heldere business case laten we u zien hoe de ideale infrastructuur er voor uw organisatie uitziet. AMIS beschikt over de kennis en ervaring die nodig is om te komen tot een goed onderbouwde keuze voor een toekomstgerichte, kosteneffectieve omgeving.

 

Naast advies over de inrichting van uw infrastructuur, kunnen we u ook adviseren over de juiste projectaanpak en methodes: past een agile-werkwijze bijvoorbeeld bij u en is oplevering via continuous delivery een goed idee? We kunnen u begeleiden bij de inrichting, maar ook het hele traject, zelfs het onderhoud, voor u regelen.

Ervaring en technologieën

We maken samen met u een keuze voor de technologieën die we inzetten. We hebben veel kennis van en ervaring met bijvoorbeeld virtualisatie (al dan niet op engineered systems zoals een Oracle Database Appliance), Docker in combinatie met Kubernetes, multi tenancy, DataGuard en clustering . Ook hebben we al diverse klanten begeleid op hun ‘reis naar de cloud’ gebruikmakend van Microsoft Azure, Amazon AWS en Oracle Cloud.


Abonneren
op nieuws?