Puppet

Provisioning via Puppet zorgt voor de automatisering van installatie, configuratie en beheer van omgevingen. Zo kunt u uw software infrastructuur beheersbaar managen.

Traditioneel en handmatig beheren van een enterprise omgevingen leidt tot een grote hoeveel zich repeterende taken en activiteiten. Zeker als het gaat over een software keten die bestaat uit ontwikkel, test, acceptatie en productie omgevingen. Met het steeds frequenter uitkomen van kritieke updates en configuratiewijzigingen groeit het aantal beheertaken steeds meer, terwijl hiermee ook de periode waarin de beheertaken kunnen worden uitgevoerd steeds korter wordt.

Gelukkig is er een oplossing: Door deze activiteiten via een model te automatiseren realiseert u een grote besparing aan doorlooptijd en een reductie van configuratiefouten. Dit geautomatiseerd inrichten en configureren van een omgeving heet Provisioning.

Puppet: Configureren in plaats van beheren

Provisioning via Puppet zorgt voor de automatisering van installatie, configuratie en beheer van omgevingen. Puppet ondersteunt lifecylemanagement en het detecteert wijzigingen op omgevingen. Doordat Puppet een omgeving continu controleert tegen de gewenste status, waarborgt het de kwaliteit, stabiliteit en voorspelbaarheid van een omgeving.

Het configureren van de gewenste situatie gebeurt door deze te beschrijven in een leesbare configuratietaal. En Puppet zorgt er vervolgens voor dat de omgeving ingericht wordt volgens deze configuratie. Puppet zoekt zelfstandig naar de verschillen ten opzichte van het gewenste model en past deze (inden gewenst) automatisch aan. Het Puppet Provisioning Dashboard geeft op elk gewenst moment het overzicht van de configuraties en de eventuele afwijkingen. Dit maakt het uitrollen van configuratie wijzigingen extreem snel en uitermate beheersbaar: Er is altijd een goed overzicht of omgevingen voldoen aan de voorgeschreven standaarden. De beheerder heeft grip op de configuratie van verschillende omgevingen, er is een hoge reactiesnelheid en constante kwaliteit.

Enterprise-modules: Bouwblokken voor Oracle Database en Weblogic

AMIS levert speciaal voor de Oracle Database en Oracle WebLogic Server componenten van Enterprise-modules. Dit zijn standaard bouwblokken voor het snel en volgens de standaarden van Oracle neerzetten van omgevingen. Dit levert een grote besparing op. De doorlooptijd wordt verlaagd van enkele dagen naar slechts tientallen minuten, met een voorspelbaar resultaat.

Provisioning met Oracle best practices

AMIS levert als aanvulling op de provisioning dienstverlening verschillende 'building blocks' die gebaseerd zijn op AMIS best practices voor de verschillende Oracle componenten. Voorbeelden zijn development, hoge beschikbaarheid en RAC. Zo worden uw Oracle software componenten optimaal ingericht, compliant met de support voorschriften van Oracle en presteren ze maximaal. U kunt ook via Enterprise-modules een abonnement afsluiten op deze building blocks, waarmee uw organisatie altijd van de meest actuele inrichting en configuratie gebruik maakt.

Kennisoverdracht

Puppet is de defacto standard engine voor het besturen en beheersen van provisioning. AMIS levert de expertise voor het installeren, configureren en overdragen van deze provisioning toolset met behulp van Enterprise-modules. De expertise van AMIS zorgt voor de optimale configuratie van de Oracle software binnen uw organisatie. We zorgen ook voor kennisoverdracht, zodat uw medewerkers profiteren van de kennis, ervaring en best practices die zijn verwerkt in de configuraties.

AMIS levert voor Oracle database en Oracle WebLogic de volgende provisioning oplossingen:

  • Provisioning business case quick-scan
  • Provisioning readyness assessment
  • Puppet provisioning architecture design for Oracle infrastructure
  • Implementation consultancy for Oracle provisioning met Puppet Enterprise-modules
  • Puppet training for Oracle administrators / devops (in ontwikkeling)
  • Configuration and monitoring


Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Bel Laurus Keijzer
06 30 22 90 59