AMIS Development Studio: outsourcing van applicatieontwikkeling

AMIS Development studio vertaalt uw specifieke wensen naar passende oplossingen. Het biedt u uw eigen applicaties en een team dat hieraan werkt, zonder de zorg daarvoor. Dit beperkt zich niet uitsluitend tot geïsoleerde applicaties, maar ook applicaties met (externe) koppelingen of complete applicatielandschappen. Dit doen we met een veelzijdig, flexibel en goed op elkaar ingewerkt team. 

 

De werkzaamheden kunnen variëren van beheer en kleine wijzigingen doen, tot het ontwikkelen van volledige applicaties.

 

Missie studio:

Wij ontwikkelen moderne IT-oplossingen om klanten te ondersteunen in hun business. We werken met een divers team. Hierbij doen wij constant nieuwe inzichten op waar alle (studio) projecten van profiteren en succesvoller van worden. Door het empirische proces en de persoonlijke samenwerking met de klant kunnen we de klanten optimaal voorzien, niet alleen van wat de klant wil maar ook van wat de klant nodig heeft.

 

De AMIS development studio is niet gebonden aan één technologie. In overleg met u sluiten we aan bij uw huidige technologieën of adviseren voor de best passende technologie voor de oplossing. Daarnaast worden applicaties actief up to date gehouden en zorgen we dat de technologie toekomstproef blijft.

 

AMIS development werkt volgens de Scrum methode. U wordt betrokken bij de prioriteit van de werkzaamheden en regelmatig mogelijkheden deze te testen. Nieuwe versies kunnen snel in productie genomen worden.

 

AMIS Development studio biedt:

•   Een gestandaardiseerde en bewezen Agile/Scrum aanpak;

•   Een genormaliseerd en onderhouden ontwikkelproces;

•   Continue procesbegeleiding en coaching door een AMIS Scrummaster;

•   In beeld brengen, analyseren en uitwerken van uw wensen door een AMIS Product Owner

•   Een duidelijke planning en verslaglegging op de (sprint)voortgang;

•   Leveren van (zowel platform als applicatie) producten die voldoen aan de eisen per sprint;

•   Zeer ervaren engineers;

•   Een vaste prijs per periode;  

•   Change (toekomst) en run (borging) samen in één dienst;

•   Borging van product en technologiekennis door AMIS;

•   Altijd toegang tot uw broncode, applicatie documentatie, incidenten enz.


Het levert u het volgende op:

•   Snelheid/Time-to-market;

•   Continuïteit en verlaagd risico;

•   Moderne technologieën; 

•   Ontzorging, zowel m.b.t. ontwikkeling, beheer als (Cloud-)licenties;

•   De best passende oplossing.


Abonneren
op nieuws?