contentPageImage

Master Class Steven Feuerstein: Anti-Pattern PL/SQL Programming + Oracle Database 12c New PL/SQL Features

Steven Feuerstein Masterclass AMIS*Wegens succes is de inschrijving van de masterclass gesloten

Datum:   12 en 13 december

Tijd: beide dagen van 9.00 tot 17.00 uur
Kosten: 1.190 euro

AMIS organiseert 12 en 13 december 2013 een tweedaags masterclass met Oracle PL/SQL goeroe Steven Feuerstein. Deze masterclass is vooral interessant voor die ontwikkelaars die al een tijd met PL/SQL werken en hun kwaliteiten willen verbeteren. Uiteraard komen de mogelijkheden van de Oracle 12c database uitgebreid aan de orde.  

In deze masterclass gaat Steven Feuerstein in op Design Patterns. Deze beweging herinnert ons eraan dat we tijdens het coderen gebruik maken van onze ervaring. Dit zorgt ervoor dat de code van enkele weken geleden – of zelfs enkele uren geleden –in de kern dezelfde structuur heeft. Het toepassen van juiste design patterns helpt in het snel herkennen en oplossen van problemen en hergebruik in vervolg situaties tot best practices. Anti-Patterns  komen ook veel voor in onze code en reflecteren bad-practices en leiden tot software met bugs, performance problemen en veel problemen tijdens het onderhoud.

In deze tweedaagse masterclass presenteert Steven Feuerstein een groot aantal veelgebruikte anti-patterns (PL/SQL bad paractices). De deelnemers aan deze masterclass worden uitgenodigd om, in tweetallen, deze anti-patterns te verbeteren naar best practices. Steven zal uitgebreid stilstaan bij het “Anti” deel van deze patterns en de oplossingen van de verschillende deelnemers doornemen en nader toelichten. Daarnaast zal hij stilstaan bij de PL/SQL best practices voor het oplossen vergelijkbare problemen.

Als aanvulling op de anti-patterns zullen de deelnemers ook veel leren over de belangrijke nieuwe PL/SQL toevoegingen in de Oracle Database 12c. 

Features Addressed in Anti-Pattern Programming

 • Collections: use of methods, string indexing, nested collections 
 • FORALL and BULK COLLECT: when to use these powerful features, error management, conversion from row-by-row to bulk processing 
 • Hard-coding: explore different ways to avoid hard-coding literals, formulas, SQL statements and more in application code. 
 • Modularization: PL/SQL offers many different ways to construct applications as "building blocks" - relatively small, modular chunks of code. 
 • Exception raising and handling: one of the most important elements of robust application, but also one that gets too little attention. And PL/SQL offers many built-ins and features to help do it right. 
 • Caching techniques: Oracle offers several different ways that we PL/SQL developers can cache data to improve performance: the result cache function, deterministic functions, PGA caching. 
Lees hier meer informatie over de Masterclass

Inschrijven?

Ben je geintresseerd in deze masterclass? Schrijft u zich dan snel in via het registratieformulier aan de rechterzijde want we hebben maar maximaal plaats voor 35 personen.


Master Class with Steven Feuerstein: Anti-Pattern PL/SQL Programming + Oracle Database 12c New PL/SQL Features  

Date:   December 12 and 13 2013
Time: Both days 9:00h – 17:00h 
Price: 1.190 euro


12 and 13 December 2013 AMIS will host a two day masterclas with Oracle PL/SQL guru Steven Feuerstein.
The Design Pattern movement reminds us that most of the code we write is similar to something written last week - or maybe even an hour ago. Once you identify a common code pattern you can then create a (or use an already-existing) design pattern as a template for how to solve a problem that can be used in many different situations. Design patterns generally reflect and encourage best practices. An anti-pattern, on the other hand, is a pattern that is commonly found in our code, but reflects bad practices, leading to code with bugs, performance problems or maintenance headaches.

In this two day class, Steven Feuerstein presents a series of common PL/SQL anti-patterns (classic bad-practice programming). Students, working alone or in pairs on their laptops, are then invited to fix the "anti" in the code. Steven will then explain what makes the code "anti", review selected solutions from students, and present key lessons about applying PL/SQL features to solve similar problems.

In addition to the work on anti-patterns, students will also learn about the most important new PL/SQL features in Oracle Database 12c.

Features Addressed in Anti-Pattern Programming

 • Collections: use of methods, string indexing, nested collections 
 • FORALL and BULK COLLECT: when to use these powerful features, error management, conversion from row-by-row to bulk processing 
 • Hard-coding: explore different ways to avoid hard-coding literals, formulas, SQL statements and more in application code. 
 • Modularization: PL/SQL offers many different ways to construct applications as "building blocks" - relatively small, modular chunks of code. 
 • Exception raising and handling: one of the most important elements of robust application, but also one that gets too little attention. And PL/SQL offers many built-ins and features to help do it right. 
 • Caching techniques: Oracle offers several different ways that we PL/SQL developers can cache data to improve performance: the result cache function, deterministic functions, PGA caching. 
This master class is especially important for developers who are driven to gain the maximum value from their PL/SQL code. You will learn how to increase the quality and effectiveness of your PL/SQL code.  The new PL/SQL features from the Oracle 12c database will be part of this extensive master class.  Some experience in working with PL/SQL is required for participating fully in this course. 

Download this PDF for more information about this master class. 

Register?

Please register for this masterclass via the form on the left. We are limiting the number of participants to a selective group of participants so close interaction and collaboration is supported.Registratie formulier

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*