foto van balkon in een pittoreske dorpsstraat
Home integratie

Integratie - de kracht van Service Oriented Architecture

Hoeveel tijd besteedt uw organisatie nog aan het overtypen van informatie in bedrijfssystemen? En hoeveel tijd en geld verliest u aan het behandelen van papieren post en het herhaaldelijk opvragen of verstrekken van gelijksoortige informatie? Waarschijnlijk (te) veel.

Snelheid en efficiëntie

Snel handelen is belangrijk voor organisaties. U wilt uw relaties zo snel mogelijk van de juiste informatie voorzien en u richt uw bedrijfsprocessen zo in dat er zoveel mogelijk werk in zo weinig mogelijk tijd kan worden verzet. Daarnaast heeft u controles ingericht om de kwaliteit te waarborgen.

Dat is precies waar Service Oriented Architecture (SOA) voor u kan doen. SOA stelt u in staat informatie geautomatiseerd uit te wisselen. Dat betekent dat informatievergaring en –verstrekking grotendeels zonder menselijke tussenkomst kan worden uitgevoerd. Snel, foutloos en 24 uur per dag, 7 dagen per week. Uw mensen hebben dan hun hoofd en handen vrij om de uitzonderingen te behandelen en te reageren op afwijkingen in het proces. Dat verbetert uw service, reduceert kosten en verhoogt snelheid.

Flexibiliteit

De wereld om u heen verandert sneller en sneller. Daar wilt en moet u op inspelen. Om dat te kunnen doen, heeft u flexibiliteit nodig. Traditionele koppelingen van IT-systemen zijn echter één-op-één interfaces. Wanneer je een koppeling wijzigt, moet je dit ook doen in alle systemen die gebruik maken van deze koppeling. Het gevolg is een waterval aan wijzingen, die onderling van elkaar afhankelijk zijn. Voor het doorvoeren van wijzigingen is het daarom vaak noodzakelijk om uw hele IT omgeving tijdelijk stilgelegd worden.

SOA zorgt voor een zogenaamde losse koppeling (‘loosly coupled’). Een SOA-omgeving zorgt voor een koppelvlak waar IT-systemen mee communiceren. Dit koppelvlak stelt u in staat de connecties één-voor-één aan te passen, waardoor de flexibiliteit exponentieel toeneemt en risico’s worden gereduceerd. 

Optimalisering

Uw IT systemen helpen u uw werk georganiseerd uit te voeren. Invoer, controle, acties, wijzigingen, informatie naar relaties, verzamelde informatie over uw bedrijfsvoering, alles hangt samen. En vaak hangt alles samen in één systeem, op één niveau. ‘Even’ iets aanpassen in uw processen omdat dat u helpt uw zaken beter te doen, heeft vaak veel consequenties in de achterliggende systemen. En het duurt even voordat die zijn aangepast en op elkaar afgestemd. Het weerhoudt organisaties er soms van om überhaupt de verbeteringen door te voeren. Te tijdrovend, te kostbaar.

De procesbenadering in een SOA-omgeving geeft u de mogelijkheid om processen in te richten buiten uw applicaties. U kunt zo verificatie toevoegen en uitzonderingen afvangen en uw processen modelleren terwijl u de achterliggende systemen kunt blijven gebruiken. Dat verhoogt flexibiliteit en verlaagt kosten.

De techniek is er klaar voor, u ook?

De techniek is er, de inzichten en ervaringen zijn er eveneens. Wij helpen onze klanten graag met het optimaal inrichten van systemen. Met een integratielaag die systemen verbindt, zodat organisaties flexibel en slagvaardig worden, tegen lagere kosten.

Meer weten over wat integratie u kan opleveren? We maken graag een afspraak met u. 

foto van een sfeervol verlichte stad in de nacht, met op de voorgrond een haven met boten waar mensen langslopen

SOA Architectuur

Een SOA-omgeving zorgt voor de integratie en ontkoppeling tussen de verschillende IT-systemen. Deze integratielaag zorgt voor de communicatie tussen de verschillende systemen en daarvoor kunnen verschillende componenten worden gebruikt. Het kiezen van de juiste componenten helpt om de juiste structuur aan te brengen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om de juiste services aan te sluiten of aan te passen en een schaalbare omgeving te creëren.

ingezoomde foto van een bloemen stamper

SOA Standaarden

Elk project kent een opstartfase, waarbij de juiste mensen op de juiste plek worden neergezet. Dan moeten deze mensen vervolgens de juiste dingen gaan doen. Wat die juiste dingen precies zijn is vaak onderhevig aan discussie. Hierdoor duurt het niet zelden langer dan gehoopt voordat de eerste resultaten van een project zichtbaar zijn.