snelheidsmeter in een auto

Scrum

AMIS heeft veel ervaring in het uitvoeren van Scrum projecten en zij heeft veel van haar klanten geholpen bij het introduceren en invoeren van Scrum in hun organisatie. Onze scrum specialisten zijn gecertificeerd Scrum Master (CSM) en beschikbaar voor inzet in projecten en als adviseur.

Wat is scrum?

Scrum is een framework/methodiek voor het Agile uitvoeren en managen van software ontwikkelprojecten. In korte sprints (iteraties van 2 tot 4 weken) wordt er door een multidisciplinair team (3 tot 7 man) werkende software opgeleverd. Uitgangspunten van Scrum zijn samenwerking, communicatie, flexibiliteit, verantwoordelijkheid en teamspirit. Door elke sprint wordt een zichtbaar, verifieerbaar en bruikbaar resultaat opgeleverd. Zo houdt het team de klant betrokken. Bij een Scrum project kunnen verwachtingen, werkwijzen en de te realiseren functionaliteiten continu worden bijgesteld, zodat de klanttevredenheid optimaal is.

De Agile teams zijn bij voorkeur gehuisvest op één locatie, liefst zelfs in één ruimte. Alle medewerkers die nodig zijn voor het project, zijn in zo'n team ondergebracht. Dit zijn in ieder geval de ontwikkelaars, testers, analisten en diegenen die het product definiëren (de productowners). De productowners zijn productmanagers, businessanalisten of andere productverantwoordelijke personen van de klant.

De belangrijkste voordelen van Scrum

  • Doordat er iedere dag een Scrum meeting plaatsvindt (de zogeheten stand-up meeting) en er doorlopend veel communicatie is, verloopt de samenwerking beter dan bij traditionele methodieken
  • Door het nauwe contact tussen de business en het ontwikkelteam kan veel sneller bijgestuurd worden en is het verwachte eindresultaat duidelijker
  • Doordat er in elke sprint werkende software opgeleverd moet worden, worden problemen sneller zichtbaar en opgelost
  • Door de nauwe samenwerking en de betere focus op resultaten is er sprake van een kortere time to market

Wat is Planning Poker

Planning Poker is ‘een best practice’ voor het schatten van complexiteit en benodigde inspanning, gebaseerd op expertschatting en consensus. Het is een simpele en leuke methode die binnen Scrum wordt gebruikt tijdens de planning sessie aan het begin van een Sprint.