ingezoomde foto van appels met vochtdruppels
Home user interface ontwerpen ui

Ontwerpen van UI

AMIS hanteert bij het ontwerpen van een User Interface een dynamische proces aanpak, waarin we interatief het ontwerp van een nieuw product opbouwen vanaf eerste visie tot een compleet ontwerp.

Het User eXperience (UX) proces kan geïntegreerd worden in diverse software ontwikkelmodellen, zoals Scrum en waterval. Maar een Agile vorm past het best. Veel UX werk vindt plaats voordat requirements worden opgesteld, om te zorgen dat deze een reflectie zijn van het product dat voor alle stakeholders, met name eindgebruikers, toegevoegde waarde biedt. Hiervoor test het team eerste versies van requirements met alle stakeholders voordat er groen licht gegeven wordt voor vervolg van het project.

Nadat requirements zijn opgesteld en geverifieerd, zal de UX Designer het interactie ontwerp en visuele ontwerp van het software product uitwerken. De UX Designer is ook tijdens het ontwikkelproces nauw verbonden met het ontwikkelteam, en heeft de taak om te zorgen dat de originele visie van de gebruikerservaring gewaarborgd wordt in het afgeronde product. Om dit te bewerkstelligen is hij gedurende het project bezig om functies van het product te prototypen en deze te testen met gebruikers en andere stakeholders. Waar nodig, kan hij met de resulterende data het ontwikkelteam bijsturen.

We volgen geen vast stappenplan maar kunnen wel vier globale fasen identificeren waarin UX werk plaatsvindt.

Research and Analysis

Het doel: de requirements van alle stakeholders achterhalen. Hierbij staan de volgende activiteiten centraal:

 1. Begrijpen van de gebruikers;
 2. Begrijpen van de context waarin het product gebruikt zal worden;
 3. Begrijpen van markt waarvan het product deel uit zal maken.

Ideas and Concepts

Het doel: de requirements uit de vorige stap omzetten naar concrete oplossingen. De volgende activiteiten zijn leidend in deze fase:

 1. Het genereren van ideeën;
 2. Het evalueren van ideeën;
 3. Geselecteerde ideeën ontwikkelen tot concepten.

Prototyping

Het doel: het uitwerken van de concepten tot toetsbare productvoorstellen. Hierbij staan de volgende activiteiten centraal:

 1. Het product ontwerpen;
 2. Functionaliteiten prototypen;
 3. Het product ontwikkelen.

User Testing

Het doel: het testen van de gemaakte product prototypes met verschillende stakeholders waaronder de eindgebruikers om te beslissen welke acties in de volgende iteratie centraal staan.

 1. Het uitvoeren van gebruikerstesten;
 2. Het evalueren van de huidige status van het product;
 3. Beslissingen nemen over het verdere verloop van het project.

Het UX team doorloopt de cyclus zo vaak als nodig totdat het meest optimale resultaat wordt behaald. Hierbij wordt het product in elke cyclus een stukje verder uitgewerkt, terwijl de concepten constant worden getest bij gebruikers en andere stakeholders om het beoogde resultaat te realiseren.