Meer inzicht en grip op uw energieverbruik met IoT

Onze productiemiddelen vertrouwen blindelings op de beschikbaarheid van energie. Maar heeft u nagedacht over de betrouwbaarheid en valt hier nog een besparing te bereikenEn hoe gaat uw bedrijf om met het opwekken van stroom en terug levering

 

Op de tekentafel is hier een plan voor maar, het is onduidelijk hoe zich dit in de praktijk uitpakt. Niet alleen bij regulier gebruik, maar ook bij wijzigingen in uw infrastructuur en uitval van essentiële componenten. En daar bovenop komen nog de te bereiken doelstellingen voor wat betreft besparingen die worden ingegeven door de klimaatdoelen die uw bedrijf heeft gesteld. En laten we eerlijk zijn, besparen van energie draagt direct bij aan uw financiële marge.  

 

Inzicht geeft grip

Het verkrijgen van real-time inzicht in het energiegebruik binnen uw organisatie geeft de mogelijkheid om het gebruik te optimaliseren en waar mogelijk besparingen te realiseren. Vooral het sturen op het spreiden van piekbelasting, zorgt ervoor dat u met de afname binnen de voorwaarden van uw contract met uw leverancier blijft. Ook wordt inzichtelijk waar het grootste energiegebruik plaatsvindt en waar eventueel energie weglekt of oneigenlijk gebruikt wordt. Door het creëren van een digitaal model van het energiegebruik in uw organisatie (digital twin), wordt het mogelijk om situaties te simuleren en daarbij de gevolgen van uitval na te spelen. Dit model kan ook gebruikt worden om het bestaande verbruik te optimaliseren.  

Toepassingen:

  • Real time inzicht in verbruik  

  • Detecteren en realiseren van besparing  

  • Monitoren en signaleren van oneigenlijk gebruik / piekbelasting  

  • Simuleren van gebruik, uitval en optimalisatie. 

  • Realiseren van sustainability goals.  Wil je meer weten over dit onderwerp?
Bel Robbrecht van Amerongen
06 41 01 02 86Abonneren
op nieuws?