Regie: begin met het eindresultaat in gedachten

Het realiseren van uw IT-project is een grote verantwoordelijkheid die we graag en zelfverzekerd op ons nemen. Daarbij hoort ook dat we in een zo vroeg mogelijk stadium nadenken over de regie van het project, uiteraard in nauw overleg met u en uw eigen IT-experts. Geen overbodige luxe als je ziet hoe snel technologieën zich ontwikkelen en binnen organisaties uitgroeien tot complexe ecosystemen.

 

Onze aanpak

De regie van uw IT-project begint met het eindresultaat in gedachten. Welke oplossing ziet u voor ogen? Wat moeten u, uw medewerkers, klanten, leveranciers en andere partijen ermee kunnen? Aan welke eisen en wensen moet de oplossing voldoen? Hoeveel IT-kennis heeft u zelf in huis? Als dat allemaal in kaart is gebracht, geeft dat richting en houvast. We kunnen dan nauwgezet bepalen wat er georganiseerd moet worden om het hele ontwikkelingstraject in goede banen te leiden en te realiseren.

 

Onze zekerheden

Bij AMIS nemen we graag de verantwoordelijkheid voor de resultaten van alles dat we voor u doen. Daarmee verplichten we onszelf reële en werkende oplossingen te leveren. Op tijd. En voor de afgesproken prijs. Daarvoor wijzen we resultaatmanagers aan. Afhankelijk van de aard van het project kunnen dat projectleiders, service managers en architecten zijn. Zo bent u dus verzekerd van de hoogst mogelijke kwaliteit. En van veel synergievoordelen als u bij AMIS meerdere contracten heeft lopen. De verantwoordelijkheid voor het resultaat wordt verder afgedwongen door Quality Assurance, zowel op het voortbrengingsproces als op de architectuur.

 

Onze diensten

De rol van regiehouder kan AMIS invullen met verschillende functies: 

  • Business analist
  • Informatie analist 
  • Scrum master
  • Agile coach
  • Projectleider
  • Service manager

 

Onze kennis

De digitale technologieën en mogelijkheden ontwikkelen zich razendsnel. We houden een vinger aan de pols en onze expertise up-to-date met trainingsprogramma’s en kennisdeelsessies. Als je voorop wil blijven lopen, is echter meer nodig dan bijblijven. Daarom kijkt AMIS altijd vooruit. Participeren we in diverse bèta-programma’s. En denken en werken we ook buiten ons eigen specialisme.

 

Onze experts

Al onze specialisten gecertificeerd om de regierol optimaal te kunnen uitvoeren. Onder andere als Certified Scrum Master, Certified Scrum Product Owner, TOGAF, Prince 2 Foundation en Practitioner, BPMN Certified professional, AWS Cloud practitioner en meer. 

Is uw Product Owner niet of beperkt aanwezig? Dan kunnen onze business analisten en informatie analisten acteren als gedelegeerd Product Owner. Ook kunnen onze mensen de regie voeren rondom de architectuur. Met name op het gebied van de non-functional requirements is dat belangrijk.

 


Abonneren
op nieuws?